“นนท์-ชิน-นัททิว” ร่วมตัดสินรอบชิงชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

The post “นนท์-ชิน-นัททิว” ร่วมตัดสินรอบชิงชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 appeared first on OK Magazine Thailand.